mình cần làm đề tài thuyết trình vè chuyển mạch trong GSM.bạn nào có tài liệu giúp m ko.m cần gấp lắm.tks các bạn nhiều