Mình là ecmin` trang verzing.com . Bây giờ mình muốn phát triển forum nên mình sẽ mở chuơng chình pay to post $0.04 (4cent) cho 1 post (thread) . Minimum payout là $1. Trả bằng paypal.
Rule:
+ Minimum cashout request : $ 1
+ Request thread must be posted in Payout requests Section
+ No more than one request per day
+ All Payments will be made within 24-48 hours.
+ Post your Payment proof in Payment proof Section.
+ DO NOT SPAM AND POST THE THREAD ALREADY EXIST in verzing.com.
+ And use exactly box (categories) for each thread.
+ You can copy thread from anywhere on the internet.
+ Use English only
+Your post count will be reset when you request payment.
+Check Pay To Post box every week to know new rule update.
+Not count for Reply post
Mình là admin của trang Verzing.com, và đảm bảo la không scam (lừa đảo) . Chỉ cần bạn làm và post bài theo đúng yêu cầu và đúng box là đc.
câu tiếng anh ở trên mình tạm dich như sau:
Điều lệ:
+ Số tiền tối thiểu để yêu cấu thanh toán là $1
+Mỗi ngày bạn chỉ được yêu cầu thanh toán 1 lần.
+Khi yêu cầu trả tiền , sau 24 -48h thì bạn sẽ nhận được tiền.
+Khi bạn nhận được tiền thì bạn phải post payment proof trong box Payment Proof ở forum.
+Không được spam và post những bài đã tồn tại trên verzing.com
+Post bài cho đúng box.
+Bạn có thể copy bài từ nhiều nơi trên internet rùi về paste cũng đc
+Chỉ được sử dụng tiếng Anh.
+Số bài mà bạn post sẽ trở về 0 khi bạn yêu cầu trả tiền.
+Kiểm tra mục Pay To Post vào cuối tuần để biết điều lệ mới cập nhật.
+Tất cả các reply sẽ không được tính.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Mình đảm bảo là đây không phải là lừa đảo.
Thứ 1 là mình có đủ (dư) tiền để trả cho các bạn.
Thứ 2 nếu mình mà lừa đảo thì các bạn hãy cho trang web VerZing.com đi vào quá khứ.
Mình chỉ nói đến đây thôi.
---------------------------------------------HẾT ----------------------------------------------
Bạn nào post thread nay lên forum khác sẽ được 10 cent, suy ra bạn copy và paste bài này lên 10 forum khác nhau thì bạn sẽ được $1. (phần này sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 10 năm 2010) cho nên bạn phải làm càng sớm càng tốt.
yêu cấu:
thứ nhất bạn phải đăng kí trên forum verzing.com để có username . và khi bạn post bài này trên những forum khác thì bạn cũng phải sử dụng chính username mà bạn đăng ki trên verzing.com. Sau khi bạn post đủ 10 bài vào 10 forum khác nhau hãy đến mục Pay To Post ở trang verzing.com và đưa danh sách link của 10 bài mà bạn đã post thì bạn sẽ nhận được tiền.