Mình đang cần tìm mạch ghép công suất 45 độ [port 1: input, port 2: out put 45 độ, port 3: isolate, port 4: coupling 45 độ]. Mong các bạn giúp đỡ.
Cám ơn.