Hôm qua em chộp được một list key của Zend Studio 7.2, em dùng một mình không hết.

Bác nào có nhu cầu thì email cho em về địa chỉ long.nguyen088@gmail.com với title "Xin key Zend Studio 7.2" nhé. Nhanh tay lên không hết key