Cả nhà chú ý sự kiện dành cho các bạn sinh viên năm 3-4 hoặc vừa tốt nghiệp nhé.
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện khá ý nghĩa của Vòng tay Bè Bạn xây dựng. Mọi người không nên bỏ qua.

Announcement of 2.0 Talent Pool Development Program 2010

2.0 Talent Pool Development Program

Self-Mediation, Self-Mastery & Collaborative Skills

October 2010 - February 2011

OBJECTIVES:· To assist young people in discovering themselves and their inner strengths. To equip young people with the essential soft skills to work successfully and efficiently in the future. To give young people a chance to lead COF activities

PARTICIPANT SELECTION CRITERIA: Third-year and fourth-year students and recent graduates from different educational and social backgrounds · Prerequisite: a good command of English and a strong interest in community activities and self-development.


Chi tiết xem thêm tại FB của Vòng tay Bè Bạn nhé.
(Vòng Tay Bè Bạn cũng là nơi chị Hoa – Người sáng lập ra SES đã gắn bó suốt 2 năm qua trên cương vị là Phó Chủ nhiệm phụ trách hoạt động cộng đồng)
Mọi người nhanh tay đăng ký kẻo hết hạn.