Anh em hoc nganh dien co biet chuong trinh tinh ngan mach trung the ten SELENA khong?Neu biet chi gium cho tui nghen!!!