các bạn có link quyển cấu tạo ôtô của thầy nguyễn khắc trai không cho mình xin với.quyển mới xuất bản ấy.thanks các bạn nhiếu