giúp mình với :làm thế nào để phân biệt 1 đồng hồ đo áp suất sử dụng để đo: áp suất khí quyển, áp suất tuyệt đối, áp suất dư?