1. Bài tập lớn hóa công 2 và slide của cô Tân

http://www.mediafire.com/?f5p2h13nenf36uc

http://www.mediafire.com/?j61xn6kv296fvfu

2. Đồ án quá trình và thiết bị
tham khảo thôi nhá. của BK HCM và Đà Nẵng nên form khác.
bản này dùng font ngày xưa vni time new thì phải.
font: http://www.mediafire.com/?g6vdblw7c2l92r3

http://www.mediafire.com/?dys9eiepda827rr