lớp đã học được 1 tuần, nhưng do mình chưa update, bạn nào có thông tin j, vào tớ hỏi cái >:d:<