Tớ là sinh viên K55, vừa rồi tớ mới xem danh sách KSCLC thì có tên mình. Tớ muốn hỏi 1 chút về hệ này: thứ nhất KSCLC phân khoa luôn (như KSTN) hay học xong năm 1 mới phân khoa như hệ đại trà. Thứ 2 là KSCLC mà học kém có bị out ra hệ đại trà như KSTN không?