mình bắt đầu làm project 1, cô bảo dùng java và tự chọn đề tài về routing,network, xử lí ảnh...mình chưa biết mấy nên chưa biết phải chọn dề tài thế nào để có thể làm dc.ai biết đề tài nào thì chỉ dùm với.k quá khó nhé...thanks