E đc 12d. Muốn nộp vào hệ CD của tr ngành ĐTVT. Liệu năm nay e có bao nhiêu % trúng tuyển. Điểm hệ năm ngoái cao quá 15d. Năm nay điểm ĐH có thấp hơn năm ngoái nên e hi vọng điểm hệ CD sẽ giảm 2-3d.
Xin mọi ng góp ý giùm xem e có nên nộp vào không???