Mong các bạn chuyển giúp thông tin này tới những người quan tâm, đặc biệt là các bạn/em sinh viên trong khoa viện của mình nhé!Link download hồ sơ dự tuyển tại http://www.mediafire.com/?ui1ob82jtuivkwa.
Để biết thông tin chi tiết mời bạn truy cập http://fyt.vn/blog/read.php?1001 hoặc https://www.facebook.com/pages/Ha-No...YT/85981843511.