Năm nay em thi đh được 13đ (cả điểm cộng), em muốn dk nv2 vào khoa cơ khí của hệ cao đẳng trường mình thì cơ hội đỗ của em có cao không ạ.Thanks