Cho mình hỏi khoa mình có những thày nào giảng dạy về mạng máy tính. Mình đang xin thày hướng dẫn nhưng ko biết xin thày nào giúp mình làm đồ án mạng cả.