Cộng Đồng Số là nơi chia sẻ thảo luận về CNTT & Thư viện Online của bạn ! Hiện tại congdongso.com rất cần những bạn yêu thích CNTT để cùng hợp tác phát triển !
Mong mọi người ủng hộ:
Cộng Đồng Số - http://congdongso.com