Chúng tôi đang muốn tìm một dev có khả năng sử dụng C++ và phần mềm nhúng để xây dựng phần mềm giao dịch chứng khoán. Liên hệ anh Văn: van888@gmail.com or 01234616692 để biết thêm chi tiết về thời gian làm việc và lương