Tuyển sinh viên thực tập phát triển dự án tin học. Làm việc part time theo thời gian rảnh của mình.
Yêu cầu có kiến thức về môi trường windows : html/css /asp - access/vba. Biết Java là một lợi thế. Có kiến thức về môi trường linux, php, mysql sẽ được đánh giá cao. Nhanh nhẹn, làm việc nghiêm túc. Nói được tiếng Anh.
Lương cạnh tranh cho các bạn làm việc hiệu quả, sáng tạo.
Liên hệ: Mrs Nhung 016 669 678 44