Mô tả công việc:
- Sử dụng các framework mã đóng và mở ( Joomla, Bitrix, SugerCRM …) Tùy chỉnh và phát triển các module ứng dụng và đóng gói sản phẩm
- Phát triển các phần mềm ứng dụng trên nền web ( Phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm CRM, HRM …)
- Thành thạo hệ thống mã nguồn mở Moodle, hiểu các chuẩn định dạng đào tạo trực tuyến
- Thành thạo PHP, CSDL MySQL
- Có khả năng phân tích, thiết kế hệ thống Hiểu tốt về CSS, xHTML và sử dụng được Photoshop ( cut HTML)

Có thể làm full-time hoặc part-time

Xin liên hệ: Công ty cổ phần Sara Việt Nam
Phòng 908 - 24T1 - Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Nhân Chính - Hà Nội
Tel: 62818182 - gặp chị Hoa