Mình vưa hoàn thành trang web chuyên tổng hợp các site leech rapid, mega, HF, DF, ...

- Tại đây các bạn có thể thoải mái leech film, games, software với link từ RS, MU, HF, FS, DF .. mà không cần tài khoản premium

- Sau khi leech các bạn sẽ dơn các file trực tiếp từ sever với tốc độ cao

- Website thường xuyên cập nhật, bổ sung các site leech mới nhất, ổn định nhất

- Các site leech có acc premium : RS, MU, HF, DF, FS, ....

Ngoài ra các bạn cũng có thể chia sẻ cho mọi người site leech mà các bạn biết hoặc site leech của chính bạn.

Tất cả có tại http://transload.blueheart.org