Đây la trang web để bạn co thể rao bán va mua được hàng trên mạng, hơn thế nữa bạn có thể đấu giá nữa http://www.BidVietnam.com