Thân chào các huynh tỷ muội, tôi đang theo học khoá từ xa về CNTT do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức, do bận rộn công tác và một phần do trình độ còn hạn chế nên tôi theo học chương trình trên tương đối khó khăn. Trong quá trình giang dạy, nhà truờng hầu như đệ sinh viên tự tham khảo tài liệu, tự tìm tòi thông tin. Kính mong các huynh tỷ muội nào hiện tại còn lưu giữ các sách giáo khoa, vỡ ghi chép bài giảng, đặc biệt là bài tập và bài giải của các mộn học, có thể bạn phôt hoạc nhương hẳn cho tôi những thành quả học thập còn lại đó. Tôi cam đoan có sẽ hậu tạ thoả đáng quý vị. Để liên hệ quý vị có thể mail to :tcnn1_k19@yahoo.com hoặc 0913631746. Sau đây là danh sách các môn học

Bài tập về Cở sở dữ liệu
Cấu trúc dữ liệu
Bài tập và lý thuyết Hệ điều hành
Đồ hoã máy tính
Lý thuyết đồ thị
Lập trình hướng đối tượng
Quản lý dự án Công nghệ thông tin
Thiết kế Cơ sở dữ liệu
Lập trình C for Windows
Các hệ cơ sở tri thức
Trí tuệ nhân tạo
Phân tích và thiết kế HTTT theo UML