Tài liệu Chiến lược nghe hiệu quả: Gồm có 3 cấp độ : Basic – Developing và Expanding.Mỗi cấp độ bao gồm 24 bài với nhiều chủ đề nghe + ebook làm bài tập + Tình huống giao tiếp sinh động – thực tế và giọng phát âm giọng Mỹ chuẩn.Đây là 1 trong 2 tài liệu chính tớ đã luyện nghe thời gian qua,giờ thấy hiệu quả lắm up lên chia sẽ với các bạn. 1 bài / ngày và sau gần 4 tháng kỹ năng nghe kỹ năng nghe sẽ tiến bộ.
LEVEL BASIC: 24 bài + ebook.Chia ra làm 8 phần
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108015...PART1.rar.html
Part 2: http://www.ziddu.com/download/108015...PART2.rar.html
Part 3: http://www.ziddu.com/download/108015...PART3.rar.html
Part 4: http://www.ziddu.com/download/108015...PART4.rar.html
Part 5: http://www.ziddu.com/download/108015...PART5.rar.html
Part 6: http://www.ziddu.com/download/108015...PART6.rar.html
Part 7: http://www.ziddu.com/download/108015...PART7.rar.html
Part 8: http://www.ziddu.com/download/108015...PART8.rar.html
LEVEL DEVELOPING : Gồm 24 bài + ebook. Chia ra làm 8 phần
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108022...PART1.rar.html
Part 2: http://www.ziddu.com/download/108022...PART2.rar.html
Part 3: http://www.ziddu.com/download/108022...PART3.rar.html
Part 4: http://www.ziddu.com/download/108022...PART4.rar.html
Part 5: http://www.ziddu.com/download/108022...PART5.rar.html
Part 6: http://www.ziddu.com/download/108022...PART6.rar.html
Part 7: http://www.ziddu.com/download/108022...PART7.rar.html
Part 8: http://www.ziddu.com/download/108022...PART8.rar.html
LEVEL EXPANDING: Gồm 24 bài + ebook. Chia ra làm 8 phần
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108021...PART1.rar.html
Part 2: http://www.ziddu.com/download/108021...PART2.rar.html
Part 3: http://www.ziddu.com/download/108021...PART3.rar.html
Part 4: http://www.ziddu.com/download/108021...PART4.rar.html
Part 5: http://www.ziddu.com/download/108021...PART5.rar.html
Part 6: http://www.ziddu.com/download/108021...PART6.rar.html
Part 7: http://www.ziddu.com/download/108021...PART7.rar.html
Part 8: http://www.ziddu.com/download/108021...PART8.rar.html
NHỮNG TÀI LIỆU BỔ TRỢ HỊÊU QUẢ:
1.Kinh Nghiệm học Tiếng Anh Hiệu Qủa:
http://www.ziddu.com/download/108150...ngAnh.rar.html
Video Phỏng Vấn Chia sẽ Thầy Nguyễn Quốc Hùng – Chương Trình Người Đương Thời:
http://www.ziddu.com/download/108150...NguyenQuocHung.
flv.html