Các MySpace và Facebook hiện tượng bây giờ đã có để tải về! Lưu Borb Bay từ thảm họa này gây nghiện puzzler-arcade - tham gia các diễn viên không thể nào quên của ký tự cho một cuộc phiêu lưu của tỷ lệ bong bóng-popping! Chọn từ Journey Mode hoặc Arcade Mode - các gameplay hấp dẫn có nghĩa là giờ vui vẻ.


Cấu Hình
Windows 98, XP or 2000
1000 MHz (1.0 GHz) or better processor
800x600 resolution capable video display (no 3D acceleration/DirectX required)
128 MB RAM

Download: BubbleTown.rar File size: 16.87 MB


diem chuan dh thuong mai 2010
diem chuan dh ngoai thuong 2010
diem chuan dh xay dung 2010
diem chuan dh sai gon 2010
diem chuan dh giao thong van tai 2010