Bộ giáo trình này hướng dẫn chi tiết lắp ráp, sửa chữa PC rất hiệu quả và các thủ thuật khác.
Link down: http://adf.ly/4FDi
(Click link, chọn SKIP AD, chọn down, gõ cháp, rồi down)
(Sưu tầm).