Mình sưu tầm đc mấy thứ này trên Internet, nhân tiện share luôn 1 lượt cho AE lun, Nội dung trong này cũng tạm cho là đầy đủ(Lý thuyết + BT Giải sẵn cũng tương đối nhiều)
Link down:http://adf.ly/4DPx
Hướng dẫn down: click link, chọn SKIP AD, rồi chọn tiếp để down)
(Sưu tầm)