Hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn có thể thay đổi cách hiển thị trang web mà bạn đang xem, ví dụ như thay đổi kích thước chữ và hình trên trang web đó. Nhưng còn link địa chỉ trên address bar thì sao? Vẫn chưa thấy nhà phát triển quan tâm đến việc tùy chọn cho chúng ta thay đổi kích thước của đường link đó.
Với trình duyệt Firefox, bạn có thể cài đặt thêm add-on “Để xem liên kết trong diễn đàn này, số bài viết của bạn phải là 5 hoặc cao hơn. Hiện tại bạn có 0 bài viết.” để thực hiện điều đó dễ dàng.
Ngoài việc thay đổi kích thước chữ to hơn ở address bar, add-on này còn có tác dụng với các địa chỉ khi bạn sổ danh sách xuống.
Ưu điểm:

* Thêm vào chức năng cần thiết mà trình duyệt không có

Nhược điểm:

* Vì đường địa chỉ sẽ to ra, nên bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi có những link dài.
* Add-on này nên có tùy chỉnh cho phép người dùng có thể thay đổi số lần tăng kích thước chữ.
.................................................. .........

Cong Nghe

tin tuc cong nghe