User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Các tài liệu nghành điện

 1. #1
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  May 2008
  Bài gửi
  7

  Mặc định Các tài liệu nghành điện

  1. Đồ án chống sét:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/1851718/Doanchongset.pdf.html
  2. Mô hình mạch kích thích Thyristor:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/1851851/1MohinhmachkichTHYRISTOR.rar.html
  3. Giáo trình điện từ trường:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/1851852/Giaotrinhdientutruong.rar.html
  4. Tài liệu về PLC cảm biến:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/1851853/TailieuPLCcambien.rar.html
  5. Kỹ thuật mạch điện tử:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/7497847/Kithuatmachdientu_gtvt.rar.html
  6. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/7497844/CacPPdieuchinhtocdoDCKBB.rar.html
  7. Hệ thống điều khiển phân tán:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/1852002/HethongDieukhienphantan.rar.html
  8. Hệ thống điều khiển nhúng:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/1852003/DieuKhienNhung.rar.html
  9. Đề tài thiết kế trạm biến áp:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/1852004/ThietketrambienapDetai.rar.html
  10. Mạng điện siêu cao áp:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/7497843/Mangdiensieucaoap.rar.html
  11. Nhà máy điện:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/1852302/Nhamaydien.rar.html
  12. Bảo vệ rơ le và tự động hóa:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/7497845/BaoveRolevatudonghoa.rar.html
  13. Đồ án điện tử công suất:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/1852304/Doandientucongsuat_LamTDuc.rar.html
  14. Thiết kế động cơ không đồng bộ:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/1852305/Thietkedongcokhongdongbo.rar.html
  15. Máy điện 1:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/5717057/Maydien1.rar.html
  16. Đo lường điện tử:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/7497846/Doluongdientuu.rar.html
  17. Đồ án tốt nghiệp môn Cao áp:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/1980053/DATN_Caoap.rar.html
  19. Hướng dẫn và thông số kỹ thuật của rơ le kỹ thuật sô 7UT513:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3555089/utf-8__HUONGDANVANHNHROLE7UT513.rar.html
  20. Hướng dẫn và thông số kỹ thuật của rơ le kỹ thuật sô 7SJ600:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3555090/utf-8__HUONGDANVANHANHROLE7sj600.rar.html
  21. Hướng dẫn và thông số kỹ thuật của rơ le kỹ thuật sô 7SJ512:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3555139/utf-8__7SJ512.rar.html
  22. Hướng dẫn và thông số kỹ thuật của rơ le kỹ thuật sô Rex521:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3555140/utf-8__HuongdanvanhnhroleRex521.rar.html
  23. Hướng dẫn và thông số kỹ thuật của rơ le kỹ thuật sô 7SA511:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3555199/utf-8__7SA511.rar.html
  24. Hướng dẫn và thông số kỹ thuật của rơ le kỹ thuật sô RELL511:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3555200/utf-8__REL511.rar.html
  25. Hướng dẫn sử dụng Office 2007:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3555867/Huongdanoffice2007.rar.html
  26. Quy trình vận hành và sửa chữa MBA:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3556014/QTVH-SCMBA.rar.html
  27. Quy trình vận hành nhà máy điện và lưới điện:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3556015/QUYTRINHVANHANHNHAMAYDIENVALUOIDIEN.rar.html
  28. Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3556068/QTrinhDieuDongy26-11-2001-BCN.rar.html
  29. Quy phạm trang bị điện 2006:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3556069/Quyphamtrangbidien2006.rar.html
  30. Hướng dẫn học CAD2002:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3564179/ebookautocad.rar.html
  31. Bài giảng kỹ thuật điện tử:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3618630/BG%20Ky%20thuat%20dien%20tu.rar.html
  32. Bài giảng lý thuyết mạch:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3618631/BG%20Ly%20thuyet%20mach.rar.html
  33. Các vấn đề về tính toán nối đất hệ thống điện:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3618632/Cac%20van%20de%20ve%20tinh%20toan%20noi%20dat%20HTD.rar.html
  34. Ngắn mạch trong hệ thống điệnà:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3618633/Ngan%20mach%20trong%20HTD.rar.html
  35. Thiết kế trạm biến áp:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3618634/Thiet%20ke%20TBA.rar.html
  36. An toàn điện:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3638692/Antoandien.rar.html
  37. Đồ án tốt nghiệp rơ le:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3657442/Doantotnghiep_Phuc.rar.html
  38. Giáo trình vật liệu điện:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3850846/VatLieuDien.rar.html
  39. Giáo trình khí cụ điện:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3850847/Khicudien.zip.html
  40. Đồ án lưới điện thày Đạm:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3880717/DATNluoithayDam.rar.html
  41. Bài tập dài ngắn mạch:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3880718/BTDNganmach.rar.html
  42. Đồ án tốt nghiệp nhà máy điện:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3880719/DAtotnghiepNMD.rar.html
  43. Bài tập dài rơ le thầy Nguyễn Xuân Hoàng Việt:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3880720/BTDrolethayViet.rar.html
  44. Bài tập dài ngắn mạch thày Hòa:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3880721/BTDNganmachthayHoa.rar.html
  45. Đồ án tốt nghiệp cung cấp điện:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3880722/DAtotnghiepCCD.rar.html
  46. Bài tập dài lý thuêts mạch thày Mậu:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3880723/BTDlythuyetmach.rar.html
  47. Bài tập dài Cao áp cô Chước:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3880724/BTDcaoapcoChuoc.rar.html
  48. Giáo trình kỹ thuật cao áp:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3934754/KyThuatCaoAp.rar.html
  49. Giáo trình cơ sở kỹ thuật điện:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3934753/CoSoKiThuatDien.zip.html
  50. Hướng dẫn thiết kế kiểm tra bảo trì hệ thống chống sét:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3934894/HuongdanthietkekiemtrvabaotriHTchongset.rar.html
  51. Giáo trình ổn định hệ thống điện:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3934893/OnDinhHeThongDien.rar.html
  52. Giáo trình thiết bị điện:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/4720787/ThietBiDien.rar.html
  53. Tài liệu về nhiệt điện:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/4808639/nhietdienPGSTSHoangNgocDong.rar.html
  54. Hướng dẫn thiết kế và bảo trì hệ thống chống sét:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3934894/HuongdanthietkekiemtrvabaotriHTchongset.rar.html
  55. Cơ sở kỹ thuật điện:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/3934753/CoSoKiThuatDien.zip.html
  56. Thí nghiệm máy điện:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/4809083/Thingiemmaydien.zip.html
  57. Giáo trính thí nghiệm điện của Công ty Sông Đà:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/7887990/GiaotrinhTNdien-CtySongDa.rar.html
  58. Tài liệu về thí nghiệm Cao áp:
  Mã:
  http://www.ziddu.com/download/7887991/Thinghiemcaoap.rar.html

 2. Có 3 thành viên cảm ơn bài viết của nguyenhoanui có chất lượng:


 3. #2
  Rocker Avatar của watch
  Tham gia ngày
  Nov 2009
  Bài gửi
  990

  Mặc định Re: Các tài liệu nghành điện

  Thanks rồi nhưng vẫn thanks tiếp!. Nhưng bác ơi pass là j thế ạ

 4. Tớ cảm ơn watch đã chia sẻ.


 5. #3
  Rocker Avatar của watch
  Tham gia ngày
  Nov 2009
  Bài gửi
  990

  Mặc định Re: Các tài liệu nghành điện

  UP!. Thế ko có pass thì làm ăn j đây hả ấy

 6. #4
  Rocker Avatar của watch
  Tham gia ngày
  Nov 2009
  Bài gửi
  990

  Mặc định Re: Các tài liệu nghành điện

  up.
  Một đống tài liệu hay thế này mà ko có pass. Chủ nhân đâu xem lại hộ cái

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. Bí quyết học giỏi tiếng anh
  Gửi bởi Mr Kelvin trong mục English
  Trả lời: 5
  Bài cuối: 26-03-2011, 02:27 AM
 2. Bài viết định hướng
  Gửi bởi aDz trong mục FAQ
  Trả lời: 4
  Bài cuối: 26-07-2010, 08:31 PM
 3. Tàng kinh các - Tài liệu kinh doanh chọn lọc và tổng hợp
  Gửi bởi ecoparkvn trong mục Địa chỉ, tài liệu, phần mềm hữu ích
  Trả lời: 3
  Bài cuối: 08-06-2010, 10:00 AM
 4. [Khoa điện] <Tổng quan> Chương trình giáo dục đại học theo Tín Chỉ
  Gửi bởi Thiên Tình Hận trong mục Giảng đường Khoa Điện
  Trả lời: 12
  Bài cuối: 05-01-2009, 07:04 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube