Bác nào từng làm ở Schlumberger cho em hỏi một số câu hỏi:
1.Kĩ sư điện (củ thể là em học ngành đk tự động) thì khi đăng kí thi tuyển SLB nên chọn lĩnh vực nào của SLB?
2.Thi tuyển SLB như thế nào? Chú trọng nhất vào điều gì?
Thanks nhiều