minh không nhớ hàm gián đoạn trong sức bền là thế nào? áp dụng cho bài toán như sau viết có đúng không nhỉ
M=-V1.X + w.(X^2)/2 - R.(X-b) - w.((X-b)^2)/2
mô hình bài toán như đây: http://www.mediafire.com/imageview.p...qyjnzm&thumb=4
xin được anh em giúp đỡ