Em đang có nhu cầu làm vài thứ mà lại không có chuyên môn kỹ thuật và bận việc học nên cần tìm người có thể làm cơ khí. Nếu ai làm đc thì add nick em hoặc cho em số đt.
yahoo: bongmatinhyeuknight@yahoo.com