Những ai đi họp forum mong đăng ký bằng cách post bài trong Họp diễn đàn! ở box Phòng họp báo BKF để ban tổ chức còn nắm rõ quân số!!! Mong các bác đi họp nha!!!