Phòng thiết kế đường dây - Công ty tư vấn xây dựng điện I cần tuyển 2 bạn chuyên ngành Hệ thống Điện.

Yêu cầu: Tốt nghiệp loại Khá trở lên hoặc Sinh viên sắp tốt nghiệp có kết quả học tập tương đương

Liên hệ: Chú Tuấn - 0912 049 792