có anh chị nào khóa trước có tài liệu ôn thi olympic môn nguyên lý máy không ạ?có thể cho em xin được không?em tìm nhưng môn này không thấy có mấy tài liệu cả.nhưng môn khác thì có nhiều,nhưng mon này thì hầu như không thấy gì .