Kĩ năng nghe một ngoại ngữ hẳn là rất khó khăn đối với những ai đang theo học, một trong những kĩ năng khó nhất gồm: nghe, nói, đọc, viết.
Có một trang web hoàn toàn phục vụ việc học kĩ năng nghe rất tốt (còn hiệu quả tuỳ thuộc vào người sử dụng ), mọi người xem thử nhé.
http://elllo.org/