Cần tuyển 2 đến 3 lập trình viên: ASP, .Net, Ms SQL
Sinh viên năm cuối hoặc đã ra trường.
Lương thoải thuận, hưởng chế độ lao động của tập đoàn FPT.
Xin liên hệ Y!M: Thinhpq80