Bác nào biết cho em hỏi cách tính điểm phân ngành của Viện cơ khí K53 với ạ