Ngày 24/5/2010. Rời Lễ công bố Office 2010 và SharePoint 2010 tại khách sạn Sheraton, ông Steve Ballmer (tổng giám đốc điều hành Microsoft) vội vã thẳng tiến Đại học Bách Khoa Hà Nội, nơi ông vừa có một bài thuyết trình rất được mong chờ trước giới sinh viên về tầm nhìn của Microsoft và một tương lai với "điện toán đám mây là trung tâm".

Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=FW_vL74UTOs

Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=6FRgpXxeBXA

Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=ymYVLQE1us8

Để tìm hiểu thêm, các bạn đọc bài viết trên vietnamnet.vn

Trực tiếp: Steve Ballmer 'phấn khích' khi trở lại VN http://vietnamnet.vn/cntt/201005/Tru...lai-VN-911974/

Steve Ballmer bàn chuyện 'đám mây' và 'lên mây' với sinh viên http://vietnamnet.vn/cntt/201005/Ste...h-vien-912021/

Steve Ballmer: 'Con người là tài sản lớn nhất của quốc gia' http://vietnamnet.vn/cntt/201005/Ste...oc-gia-912199/