Mình sắp thi môn PTTKHT và có một số đê thi (10 đề), mong rằng bạn nào giải được thì giải hộ giúp mình với, giải được hết thì tốt còn không thì các bạn giúp mình đề 4 và đề 8 nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Link: PTTKHT
Hoặc: PTTKHT