Có bạn nào chỉ giúp mình chỗ download Source Làm quen - kết bạn được không, giống như bên anhyeu.com đó.

Xin cám ơn trước nha các bạn, mình đang rất cần source này, nhớ là PHP nha vì host mình không có ASP.

Thank