Trong khuôn khổ hợp tác đã ký kết giữa Viện Cơ khí và Công ty Doosan Vina, Công ty Doosan tiếp tục chương trình học bổng và việc làm giành cho sinh viên Viện Cơ khí, bao gồm

- 10 suất học bổng trị giá 250USD cho sinh viên có kết quả học tốt

- Cơ hội việc làm tại Công ty

- Cơ hội thực tập có hỗ trợ tài chính tại Công ty

Chế độ thực tập:
- Xe đưa đón Hà nội - Đã nẵng
- Ăn, ở tại công ty
- Hỗ trợ 70% lương

Các bạn sinh viên năm thứ 4 Cơ khí và CĐT có thể đăng ký với Bộ môn mà mình sẽ làm thực tập vào tháng 6/2010.

Thời gian còn lại không nhiều nên các bạn khẩn trương nhé

Có gì liên hệ với cô Hồng Minh, Viện phó NguyenThiHongMinh@mail.hut.edu.vn để biết thêm chi tiết

Rgs,