Tình hình là mình k52 đang học lai 2 môn này. Kt điện : tạm ổn. ta đtvt : ngu toàn tập . Bạn nào k53 đang học 2 môn này ko có ai ôn cùng có thể pm mình : q_t_s_nktp@yahoo.com hoặc mail : supchanh@gmail.com