Có ai thi cao học CNTT ĐH BK năm 2010 ko trao đổi tí nhỉ.

My nick: YM, Gtalk, Skype là clairsang