Thanh Hóa - một trong những địa phương có số lượng hồ sơ (hs) ĐKDT lớn nhất - năm nay nhận được 92.037 hs, so với năm 2009 giảm khoảng 14.000 hs. Theo thống kê thì lượng hồ sơ khối A là nhiều nhất - 52.290 bộ, tiếp đến là khối B 21.120 hs, khối C 8478 hs; khối D1 7.112 hs...

Dẫn đầu về số lượng hồ sơ ĐKDT ở khu vực phía bắc là Hà Nội. Năm nay Sở GDĐT Hà Nội nhận được 159.660 hs. Con số này so với năm 2009 (là 192.816 hs) giảm tới 33.156 bộ. Tỉnh Nam Định năm nay có 57.349 hs, giảm gần 10.000 hs so với năm 2009. Trong đó, khối A có 37.470 hs, khối B 10.209 hs, khối C 2.421 hs, khối D 6.085, các khối năng khiếu là 1.254 hs.

Thái Bình năm nay có 53.508 hs, giảm 8.000 hs so với năm trước. Hải Phòng có 44.368 hs, giảm 8.000 hs. Hải Dương có hơn 43.000 hs, giảm gần 10.000 hs. Bắc Ninh có hơn 30.000 hs, giảm 3.000 hs.

Vĩnh Phúc có 25.000 hs giảm 7.000 hs. Hà Nam có 22.000 hs, giảm 8.000 hs. Ninh Bình có 21.934 hs, giảm hơn 4.000 hs. Hưng Yên có 30.700 hs, giảm 8.000 hs. Bắc Giang có 37.480 hs, giảm 8.000 hs. Phú Thọ có 22.699 hs giảm 4.000 hs...

Các tỉnh miền núi phía bắc số lượng hồ sơ ĐKDT cũng giảm mạnh. Tuyên Quang năm nay giảm 2.000HS so với năm trước. Bắc Cạn giảm 762HS...

Theo nhận xét của lãnh đạo nhiều sở GDĐT, số hồ sơ ĐKDT vào ĐH, CĐ năm nay giảm chủ yếu do năm nay quy định thu gộp lệ phí ĐKDT và lệ phí dự thi nên số tiền thí sinh phải nộp ngay tăng gấp 2 lần so với năm 2009, thí sinh và phụ huynh vì thế mà cân nhắc hơn. Được biết, mỗi bộ hồ sơ ĐKDT năm nay là 86.500đ, khối năng khiếu là hơn 200.000 đ/bộ hồ sơ. Hơn nữa, ở hầu hết các tỉnh, số lượng học sinh lớp 12 năm nay cũng giảm so với năm trước.

Khối trường kỹ thuật hút thí sinh

Tỉnh Nam Định thống kê “top 5” trường thí sinh Nam Định nộp hồ sơ ĐKDT đông nhất là CĐ Giao thông Vận tải 3.706HS, ĐH Công nghiệp Hà Nội 3.301HS, ĐH Nông nghiệp HN 2.953HS.

Theo số liệu thống kê của Sở GDĐT Thanh Hóa thì trường được thí sinh Thanh Hóa ưa chuộng nhất là ĐH Công nghiệp Hà Nội 5.223HS,.

Các trường ĐH Công nghiệp, CĐ Giao thông Vận tải, ĐH Nông nghiệp I cũng nằm trong nhóm đầu các trường được thí sinh ở các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Nam tập trung nộp hồ sơ ĐKDT.

Ông Trần Quốc Giang, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở GDĐT Thái Bình nhận xét, sở dĩ thí sinh năm nay tập trung vào những trường trên do đây là các trường có đầu ra tốt nhưng điểm đầu vào ở mức trung bình.

Ngày 7.5, các sở GDĐT khu vực phía nam sẽ bàn giao hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ năm 2010 cho các trường ĐH khu vực phía nam.

*************************************************
Xem thêm de thi tot nghiep 2010 nhé, có nhiều de thi tot nghiep dap an tot nghiep lắm
de thi thpt đây
dap an thpt đây