Mình đang làm đò án rang bị điện về cơ cấu di chuyển của cần cẩu.Anh em nào có thì cho minh xin nhé.Cảm ơn