Viện Cơ khí
tổ chức
Chương trình Giao lưu Giới thiệu ngành nghề
Giành cho Sinh viên K53, K54
Ngành Cơ khí
Thời gian: 180-20:00, Thứ 4 ngày 12 tháng 5 năm 2010
Địa điểm: Hội trường C2
Kính mời các sinh viên và giáo viên quan tâm tới dự

------------------------------------------------------------------
Mục đích:
- Giới thiệu các ngành đào tạo ở Viện Cơ khí
- Giới thiệu định hướng nghề nghiệp
- Hướng dẫn lựa chọn ngành cho sinh viên chuẩn bị phân ngành
- Phát phiếu đăng ký phân ngành
- Giao lưu thầy trò

Đối tượng tham dự
- Sinh viên K53, K54
- Ban lãnh đạo Viện, Văn phòng
- Đại diện các Bộ môn
- Cố vân học tập

Chương trình
- Ca nhạc khởi động
- Khai mạc
- Giới thiệu về các ngành đào tạo và định hướng nghề nghiệp
- Ca nhạc + Thu phiếu câu hỏi
- Mời các giáo viên lên giao lưu và trả lời các câu hỏi của sinh viên
- Bê mạc
- Phát phiếu đăng ký phân ngành K53

Lưu ý cho Sinh viên và Cố vấn học tập K53:

1. Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký hai nguyện vọng.
2. Hạn cuối cùng nộp Phiếu đăng ký về văn phòng Viện C10-304 vào ngày 10/06/2010
3. Điểm xét nguyện vọng: Điểm trung bình tích lũy 4 học kỳ đầu + tín chỉ tích lũy + điểm thưởng cho sinh viên tham gia công tác Đoàn, hội SV, lớp trưởng (theo qui định của Trường).
4. Điểm thưởng cho các sinh viên có đóng góp trong công tác Đoàn, Hội, Lớp được xét dựa trên căn cứ biên bản họp lớp và bình bầu có điều hành và chứng nhận của Cố vấn học tập, gửi bằng văn bản về Văn phòng Viện cho hộp thư cô Nguyễn Thị Hồng Minh trước ngày 10/06/2010.