CNSH của Bk vs CNSH ở đh KHTN có ji khác nhau trong việc đào tạo, giảng dạy và ứng dụng ko? hiện tại em đang phân vân về 2 trường đó, nhờ các anh chị có kinh nghiệm giải thích em chút nha
em xin cảm ơn