hiện nay mình có 1 bài báo cáo cần làm gấp
báo cáo về thiết kế mạch ổn áp( mạch nối tiếp đơn giản ) dùng tranzistor,điôt ổn áp
-điện áp vào 220v/50Hz
điện áp ra sau ổn áp Ura : +-24v
dien trở tải Rt 240 ôm
dòng tải it 100mA diot ổn áp có thông số : Uz= 5.6v
lz= 10mA
hệ số ổn định : 0.3%
Yêu cầu thiết kế :
a.xây dựng nguyên tắc thiết kế , từ đó lập sơ đồ khối
b.nêu chức năng từng khối. Các mạch điện tử thực hiện chức năng đó ( nêu lí thuyết cơ sở , nguyên lí hoạt động, các dạng tín hiệu vào ra , ưu nhược điêm)
c.xây dưng sơ đồ nguyên lí toàn mạch
d.tính toán sơ đồ nguyên lí : tính các dòng điện , điện áp, giá trị các linh kiện. Chọn các linh kiện phù hợp vs các chức năng của mạch.
e.đánh giá ưu nhược điểm của mạch đã thiết kế
h.báo cáo kết quả thiết kế
Mình cần xong trước 30/4
bạn nào làm đc liên hệ vs mình : Nam 0988801455
0975299466
Giá cả theo thỏa thuận >thanks