Sau đây là quan điểm của 2 nhà chính sách:
Nhà chính sách 1:
"Để tăng sản lượng thực chúng ta nên áp dụng chính sách tài khóa mở rộng.Nhưng chính sách này thường xảy ra hiện tượng sự lấn át(crowding out effect).Nhưng do vốn di chuyển hoàn toàn tự do, chính sách tài khóa mở rộng không kéo theo tăng lãi suất và chèn ép đầu tư.Do vậy mà bất kỳ sự gia tăng chi tiêu Chính phủ hay cắt giảm thuế sẽ có tác động trục tiếp làm tăng sản lượng thực".
Nhà chính sách 2:
"Anh cần phải xem lại bởi chính sách tài khóa không bao giờ có hiệu quả trong cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi và vốn tự do-một sự kết hợp hoàn hảo tạo ra hiện tượng lấn át hoàn toàn"
Trong 2 quan điểm trên thì quan điểm nào đúng?Giải thích.
Mong nhận được sự giải đáp của mọi người!